Māori Caucus

Te Ao Māramatanga Waiata

Kia puawai ngā wawata
O Te Ao Māramatanga
Tu motuhake nei tatou
Hei tutuki hua ki ngā iwi katoa
Tawharautia tenei ta ke oranga e

Anei te hua ka puta
Amorangi me te wairua
Tokomauri kia-tutuki-Kia oti
Kia pu-manawatia
Tawharautia tenei ta ke oranga e

Tokomauri kia-tutuki kia-oti
Kia pumanawatia
O tatou mahi, pai whanau, hoki
Tawharautia tenei ta ke oranga e x2

Kaituhi, me te Rangi: Hineroa Hakiaha